Gujarati Nonveg Jokes Archive

Gujarati Nonveg Jokes

पाणीमां बतक? शांत अने सहज रीते तरतुं देखाय छे, पण पाणीनी नीचे तेना पग सतत तरवा माटे सक्रिय होय छे, तेम पुरुष गमे तेटलो सज्जन, शांत देखातो होय पण, नीचेनो “सामान” तरफडीया मारतो ज होय छे…. ???????????